Rättsområden

Michael Morsing Advokatbyrå AB

Brottmål

Om du är misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Det är tingsrätten som förordnar den offentlige försvararen för dig. Du har dock rätt att välja vilken advokat du vill som skall företräda dig.

Försvararens uppgift är att under förundersökningen samt vid en eventuell rättegång, bevaka dina rättigheter gentemot polis, åklagare och domstol. Du har rätt att begära att din försvarare skall vara med vid varje polisförhör.

Om du blir frikänd eller om förundersökningen läggs ner, står alltid staten för dina rättegångskostnader. Blir du dömd beror det på dina inkomstförhållanden hur stor del du måste stå för själv.

Om du har utsatts för brott har du vid vissa brott rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet förordnas av tingsrätten. Ett målsägandebiträde skall bistå dig under förundersökningen och vid rättegång. Målsägandebiträdet för din talan om skadestånd vid rättegången. Kostnaden betalas oavsett utgång alltid av staten.

När ett barn utsatts för ett brott eller när den misstänkte är barnets vårdnadshavare kan en särskild företrädare för barn utses. Den särskilde företrädaren för barn medverkar vid polisutredningen samt vid rättegång på samma sätt som ett målsägandebiträde.

Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Kontaktuppgifter

Advokatbyrån Michael Morsing AB

Telefon: 040-30 34 34
E-post: advokatmorsing@gmail.com

Kontor Malmö
Stortorget 17
211 22 MALMÖ
Sverige

Kontor Lund
Östra Mårtensgatan 19
223 61 Lund
Sverige