Rättsområden

Advokatbyrån Michael Morsing AB

Fastighetsrätt

När du köper eller säljer fastigheter kan det uppstå tvist. Rent generellt lägger lagen större ansvar på köparen än på säljaren. Har du fått ett krav mot dig, eller funderar på ställa eget krav så kontakta mig.

Om fastigheten inte överensstämmer med vad köparen och säljaren avtalat föreligger fel i fastighet och köparen har rätt till prisavdrag. Är felet av väsentlig betydelse för köparen har köparen rätt att häva köpet.

Om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet föreligger också fel i fastighet. Vad köparen kunnat förutsätta beror på bland annat fastighetens ålder pris och allmänna skick. Är fastigheten gammal har köparen att räkna med att fastigheten skall vara i sämre skick än om huset är nyare. Köparen får då svårare att göra gällande fel mot säljaren.

 

Köparens ansvar

För att köparen överhuvudtaget skall kunna göra gällande ovanstående fel måste felen var dolda. Lagen definierar dolt fel som fel som avvikelse som köparen inte borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten som varit befogad med hänsyn till fastighetens skick och ålder. Det kallas undersökningsplikt. Köparens undersökningsplikt är sträng.

Om köparen upptäcker fel i fastigheten måste han, för att kunna åberopa felen, meddela säljaren detta inom skälig tid. En köpare gör klokt att så snabbt som möjligt underrätta säljaren om felen. Väntar köparen för länge kan han inte göra gällande felen.

Säljarens ansvar

Som säljare har du ansvar för vad du garanterat eller utfäst vid köpet. Det räcker inte att du angett något i frågelistan som bifogats till köpekontraktet. Det som står i frågelistan anses inte vara någon utfästelse om det inte uttryckligen står att du garanterar att huset har en viss egenskap.

Har Du frågor är Du alltid välkommen att ringa.

Kontaktuppgifter

Advokatbyrån Michael Morsing AB

Telefon: 040-30 34 34
E-post: advokatmorsing@gmail.com

Kontor Malmö
Lilla torg 1
211 34 MALMÖ
Sverige

Kontor Lund
Östra Mårtensgatan 19
223 61 Lund
Sverige