Rättsområden

Michael Morsing Advokatbyrå

Vattenrätt

Jag har varit ombud för fastighetsägare vars fastigheter har riskerats att påverkas av bortledning av grundvatten vid flera stora infrastrukturprojekt runt om i Sverige. Sökanden, till exempel en kommun eller Trafikverket, ansöker vid en mark- och miljödomstol om att få bortleda grundvatten. Då har du rätt att på sökandens bekostnad anlita ett ombud som tillvaratar din rätt. Det kan röra sig om att se till att sökanden upprättar ett så säkert kontrollprogram som möjligt så att det i tid går att upptäcka om bortledningen av grundvatten kan komma att påverka din fastighet.

Jag har bland annat varit ombud i samband med Hallandsåstunneln, Citytunneln, Citybanan i Stockholm och Bottniabanan.

Kontaktuppgifter

Advokatbyrån Michael Morsing AB

Telefon: 040-30 34 34
E-post: advokatmorsing@gmail.com

Kontor Malmö
Stortorget 17
211 22 MALMÖ
Sverige

Kontor Lund
Östra Mårtensgatan 19
223 61 Lund
Sverige