Rättsområden

Advokatbyrå Michael Morsing AB

Migrationsrätt

Om du befinner dig utanför ditt hemland och söker asyl har du i vissa fall rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet utses av Migrationsverket, men är helt självständigt från Migrationsverket. Det offentliga biträdet är med vid asylutredningen. Efter detta som går du och ditt offentliga biträde igenom protokollet från asylutredningen. Det offentliga biträdet skriver därefter ett yttrande till Migrationsverket. Om Migrationsverkets avslår din asylansökan har du möjlighet att överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Om även det går dig emot kan du överklaga migrationsdomstolens dom till migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen tar dock bara upp prejudicerande ärenden.

Jag har stor erfarenhet av asylärenden.

Du kanske söker uppehållstillstånd på grund av att du har fått ett arbete eller att du har en nära anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige. Jag åtar mig även dessa ärenden.

Kontaktuppgifter

Advokatbyrån Michael Morsing AB

Telefon: 040-30 34 34
E-post: advokatmorsing@gmail.com

Kontor Malmö
Lilla torg 1
211 34 MALMÖ
Sverige

Kontor Lund
Östra Mårtensgatan 19
223 61 Lund
Sverige